TOEFL Writing Nasıl Çalışılmalı – TeamTestPrep

TOEFL® Writing Nasıl Çalışılmalı?

Independent Essay Writing

Toefl® Writing, Independent Writing ve Integrated Writing olarak iki bölümden oluşur.

Independent Writing da size sorulan bir soruya istinaden kompozisyon yazarsınız. Minimum 300 kelimeden oluşacak olan bu kompozisyonun yazım süresi 30 dakikadır.

Yazacağınız kompozisyonun türü soruya göre Expository (Opinion) Persuasive olarak değişkenlik gösterir.

Son iki senedir çıkan soru tiplerini göz önüne aldığımızda çoğunluğun Persuasive Essay türlerinden oluştuğunu görmekteyiz.

Kompozisyon yazmaya başlamadan önce ilk yapacağımız şey, sorunun türüne karar vermek ve ona göre kompozisyonumuzu planlamaktır.

1. Expository Essay soruları size bir konu hakkındaki fikrilerinizi sorarken,
2. Persuasive Essay soruları genelde iki şekilde karşımıza çıkar.
a. Size bir cümle vererek,
Do you agree or disagree? veya
Do you support or oppose? Sorularıyla düşüncenizi, ya da
b. iki seçenek vererek hangisini tercih ettiğinizi sormaktadır.
Would you like to live in a big city or a small town?

Persuasive kompozisyonlar, Expository kompozisyonlardan yapısal farklılıklar gösterir. Bunlar;

1. Giriş paragrafları, farklı tekniklerle yazılır.
2. Expository kompozisyonlarda olmayan Refutation-Çürütme paragraf(lar)ına sahiptir.
Nasıl başlamalı?
1. Kompozisyona başlamadan önce maksimum 5 dakika içinde mutlaka bir plan yapmak gerekir.
2. Plan aşamasında tercihinizi ve tercihinizi desteklemek için kullanacağınız alt başlıkları belirlemelisiniz.
3. Her bir alt başlık, Body Paragraph’ın topiği olacaktır. Dolayısıyla her bir başlık en az bir veya iki temel fikirle desteklenmeli ve bu temel fikirlerden biri mümkünse örneklendirilmelidir.

Kompozisyon Nasıl olmalı?

1. Bütünlük, ifadelerde netlik ve akıcılık önemlidir.
2. Yazacağınız hiç bir cümle kompozisyonun ana fikri ve bulunduğu paragrafın Topic Sentence ı ile çelişmemelidir.
3. Olası oldukça birbirini takip eden cümleler, Transitive veya Linking Word’ler ile birbirine bağlanmalı, kelime tekrarlarından kaçınılmalıdır.
4. Basit cümle yapılarından ziyade, farklı cümle yapıları ve resmi yazışma dili ve kelimeleri tercih edilmelidir.
5. Örneklemeler kişiselleştirilmemeli, genelleştirilmelidir.
6. Toplam 5 paragrafdan oluşacak kompozisyon da, giriş paragrafı maksimum 6, gelişme (body) paragrafları 8, sonuç paragrafı da 6 cümle olmalı, daha uzun paragraflardan kaçınılmalıdır.

ETS nin yaptığı bir çalışmaya göre, Toefl® da cümle başına ortalama kelime sayısı 11’dir. O nedenle toplam 5 paragraflı bir kompozisyonda çok rahat 350 kelimeye ulaşabileceğinizden kelime adedi ile ilgili kaygı duymanız gerekmez.

Değerlendirme çok yönlü yapılacağından;
1. Kompozisyonun organizasyonu,
2. Dilin netliği,
3. Kullandığınız kelime ve gramer,
4. Akıcılık, bütünlük hepsi ayrı ayrı değerlendirilerek puanınız belirlenecektir.

Cümleyi anlamsızlaştırmayan ve tekrarlanmayan hatalar tolere edilmekte olup, her hata puan kaybına neden olmaz. Gramer de en büyük hata cümleyi anlamsız kılan türden haftalardır ki mutlak puan kaybına neden olur. O nedenle yazdığınız hiç bir kompozisyonu düzeltmeden göndermeyin. Mutlaka 5 dakikayı aşmamak kaydıyla kontrol edin.
İyi şanslar.

Team TestPrep (Kaplan CEP Türkiye Tek temsilcisi)