SAT – TeamTestPrep

education, high school, teamwork and people concept - group of smiling students and teacher with notebook in classroom

SAT®

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede lisans eğitimi alacak öğrencilerin üniversiteye kabulü için istenen iki standart sınav bulunmaktadır; SAT® ve ACT®. Bu sınavlar, ülkemizde de lisans eğitimi alacak yabancı öğrencilerden istenen sınavlardır. Sınav formatı Mart 2016 tarihinde revize edilmiştir. Sınav, matematik, okuma ve yazma ile –seçmeli- kompozisyon bölümlerinden oluşur. Kompozisyon ile beraber sınav süresi yaklaşık 3 saat 50 dakikadır.

SAT® hazırlık eğitimlerimizde Kaplan eğitim modeli uygulanır. Dersler “blended learning” yöntemiyle kişiye özel işlenir. Kaplan öğrenci kitlerinin kullanıldığı sınıf dersleri, online eğitim videoları, test çözümleri, soru bankası ve simülasyon testler ile desteklenir. Sınav sonuçları, öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu konuları belgeleyen “smart report” teknolojisi ile değerlendirilir. Dolayısıyla eğitim süresince öğrenci eksik olduğu konular hakkında sürekli bilgilendirilir. Online eğitim hem sayısal hem de sözel bölümleri içermektedir.

Sınıf dersleri ise sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı başlık altında toplanır. Her bölüm birebir derslerde 30 saat sürelidir. Maksimum 4 kişiden oluşan sınıf derslerinde ise bu süre 40 saattir.  Her iki bölümde de konu başlıkları tek tek ele alınır. Her bir soru tipi üzerinde konu anlatımı yapılarak, strateji ve taktikler işlenir. Tüm dersler sonuç odaklıdır. SAT® eğitimlerine katılacak öğrencilerde minimum 80 TOEFL IBT skoru veya “advanced” –ileri- düzeyde İngilizce bilgisi ön koşuldur. Eğitim, öğretmenlik formasyonuna sahip, tecrübeli ve Kaplan sertifikalı öğretmenler tarafından verilir.

SAT® (SÖZEL) EĞİTİM İÇERİĞİ

Evidence -based Reading and Writing

Reading Test Passage Types
Reading Closely
The Kaplan Method for Reading Comprehension
Citing Textual Evidence and Determining Central Ideas
Inferring Relationships and Vocab-In-Context Questions
Rhetoric I and II
Synthesis
The Kaplan Method for Writing & Language and Infographics
Passage Types and Organization
Development
Effective Language Use
Sentence Structure
Kaplan Method for  the SAT® Essay
Conventions of Punctuation
The Kaplan Method for the SAT® Essay
Reading, Analyzing and Writing the SAT® Essay