IELTS – TeamTestPrep

IELTS®

Dünyada İngilizce yeterlilik sınavı olarak kullanılan ve kabul edilen bir çok sınav olmasına rağmen en çok rağbet gören ve tercih edilen sınavlar TOEFL® IBT ve IELTS®’dir. IELTS®, British Council, IDP Education ve CELA tarafından hazırlanan ve kağıt üzerinde cevaplanan bir testtir. Sınav 4 ana bölümden oluşur; okuma, dinleme, konuşma ve yazma. Soru tipleri ve sınav tarzı TOEFL®’dan oldukça farklı olmakla beraber, lise ve üniversite hayatından tanıdığımız soru tiplerine daha yakındır. Sınav 9 puan üzerinden değerlendirilir. Başta Britanya topluluğu olmak üzere, bir çok Avrupa ülkesinde ve Avustralya da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tüm eğitim programlarımızda olduğu gibi IELTS® eğitimlerinde de KCEP metot ve materyalleri kullanılmakta, dersler “blended learning” yöntemi ile kişiye özel işlenmektedir. Sınıf dersleri, Kaplan online eğitim portalı ile desteklenir. Eğitim süresince yapılan ara sınavlar ve simülasyon testler ile öğrencinin hedef puana yakınlığı test edilir.

Her bir bölüm ayrı bir modül olarak ele alınır. Tüm dersler strateji ve taktik ağırlıklı olup, sonuç odaklıdır. Katılımcılarda hedef puanına göre değişmek kaydıyla minimum “intermediate” düzeyinde İngilizce bilgisi ön koşuldur.

Ders seçeneklerimiz 3 grupta toplanmaktadır; birebir özel dersler, 4 kişilik VIP sınıflar ve maksimum 8 kişilik sınıf dersleri. Özel dersler de eğitimin gün ve saatleri öğrencinin programına göre ayarlanır. Eğitimin toplam süresi 30 saattir. 4 kişilik VIP gruplarımız ile 8 kişilik sınıf derslerinde eğitim 40 ders saatidir. Dersler, öğretmenlik formasyonuna sahip, tecrübeli ve Kaplan sertifikalı öğretmenler tarafından verilir.

IELTS® EĞİTİM İÇERİĞİ

An Introduction to IELTS® Reading
Multiple Choice Questions
True/False/Not Given Questions
Yes/No/Not Given Questions
Matching Information Questions
Matching Headings Questions
Matching Features Questions
Matching Sentence Endings Questions
Sentence Completion Questions
Summary, Note, Table, Flow Chart Completion Q.
Diagram Label Completion
Short Answer Questions
An Introduction to IELTS® Listening
Multiple Choice Questions
Matching Questions
Plan, Map, Diagram Labelling Questions
Form, Note, Table, Flow-Chart, Summary Completion Q
Sentence Completion Questions
Short Answer Questions
Task 1 – Academic Writing (Charts, Graphs, Tables etc.)
Task 2 –  Independent Writing
Opinion (Agree or Disagree)
Advantages and Disadvantages
Problem and Solution
Discussion (Discuss both view)
Two – Part Questions
Part 1 – Warm up (Introduction and Interview)
Part 2 – Individual Long Turn
Part 3 – Two Way Discussion