ACT – TeamTestPrep

ACT®

ACT®, başta Amerika Birleşik devletleri olmak üzere, İngilizce eğitim veren tüm üniversitelere girişte öğrenciden istenen bir sınavdır. SAT®’nin muadili olmakla beraber soru tipleri ve konular açısından birbirlerinden farklılıklar gösterirler. ACT® sınavı, İngilizce, matematik, okuma ve fen olmak üzere 4 bölümden oluşur. Sınavın toplam süresi yaklaşık 3 saattir.

Dersler sözel (İngilizce ve okuma) ve sayısal (matematik ve fen) olmak üzere iki grupta toplanır. Her bir eğitim programının süresi birebir eğitimlerde 30, maksimum 3’er kişilik grup derslerinde ise 40 saattir.

ACT® hazırlık eğitimlerimizde de Kaplan eğitim modeli uygulanmaktadır. Dersler “blended learning” yöntemiyle kişiye özel işlenir. Kaplan öğrenci kitlerinin kullanıldığı sınıf dersleri, online eğitim videoları, test çözümleri, soru bankası ve simülasyon testler ile desteklenir. Sınav sonuçları, öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu konuları belgeleyen “smart report” teknolojisi ile değerlendirilir. Dolayısıyla eğitim süresince öğrenci eksik olduğu konular hakkında sürekli bilgilendirilir. Sınıf derslerine destek amaçlı hazırlanmış online eğitim portalımız ise hem sayısal hem de sözel bölümleri içermektedir.

Eğitim süresince konu başlıkları tek tek ele alınır. Her bir soru tipi üzerinde konu anlatımı yapılarak, strateji ve taktikler işlenir. Tüm dersler sonuç odaklıdır. ACT® eğitimlerine katılacak öğrencilerde minimum 80 TOEFL® IBT skoru veya “advanced” –ileri- düzeyde İngilizce bilgisi ön koşuldur. Eğitim, öğretmenlik formasyonuna sahip, tecrübeli ve Kaplan sertifikalı öğretmenler tarafından verilir.

ACT® (SÖZEL) EĞİTİM İÇERİĞİ

The Kaplan Method for ACT® Reading
Active Reading and Passage Mapping
Sentence Sense, Run-ons, Fragments, Parallelism, Modifiers etc.
Detail Questions
Vocab-In-Context Questions
Generalization Questions
Inference Questions
Writer’s View Questions
Function Questions
Connections, Verb Tense, Wordiness, Word Choice
The ACT® Writing Test
The Kaplan Method for Essay Writing
Writing Strategy and Organization